broer - zus 12 - 18 jaar > mensen die je kent van > geloof/kerk

Loslaten is het moeilijkste wat er is. Hoe kan je je broer of zus loslaten, laten gaan? Zie je elkaar terug? Je kunt er lang over nadenken .. je kunt ook je gevoel laten spreken. Want in je gevoel zit je verbondenheid met hem of haar. Jullie horen voor altijd bij elkaar. Sommige dingen, zoals liefde, gaan nooit voorbij. Je neemt hem of haar je hele leven in je hart mee.

  • Je kunt er met elkaar over praten als dat lukt. Je kunt elkaar ook iets geven. Je kunt een ketting kopen of maken, die laat zien dat jullie bij elkaar horen. Je kunt een mooie foto samen maken. Je kunt elkaar ook iets geven van je persoonlijke spulletjes..

  • Als iemand overlijdt, moet je de ander wel loslaten. Maar hij of zij is dan niet alleen maar weg. Iets van hem of haar blijft bij jou.

  • Als je hoofd toch in de weg blijft zitten, als er steeds vragen opkomen van ‘waarom’, of ‘wat gebeurt er eigenlijk als iemand dood is’, blijf er dan niet mee rondlopen. Kijk in je omgeving rond of iemand daar met je over kan praten. Of de geestelijk verzorger van het ziekenhuis, of iemand van je geloof.. Mensen praten niet vaak openlijk over hoe zij de dood zien. Toch kan het zo helpen om daar met elkaar over te denken, te fantaseren misschien. Niemand weet precies  hoe het is. Er zijn verhalen van mensen die een ‘bijna-dood-ervaring’ hebben gehad. En die spreken van licht en liefde en kleuren en familie die je terug ziet. Of dat waar is, weet niemand, maar die gedachte kan je wel helpen.

    God wordt ook in verband gebracht met Licht en Liefde. In de kerk wordt soms gezegd: als je gelooft, ga je naar de hemel waar vrede is en geen tranen meer. In de moskee wordt gesproken over het paradijs waar je heen kan gaan.

    Het zijn allemaal beelden van wat wij niet kennen. Kijk wat jou aanspreekt en helpt.

    Dat je broer of zus bij jouw leven blijft horen, dat is zeker. Liefde is sterker dan de dood.