Geloof/kerk ouders van een ernstig ziek kind dat gaat overlijden