Uw werk ouders van een ernstig ziek kind dat gaat overlijden