Gemeente/instanties ouders van een ernstig ziek kind dat gaat overlijden